امتیازات

ارتباط مستمر با بدنه صنعتی کشور اعم از کارفرما، سازنده و پیمانکار

استفاده از توان اساتید، فارغ التحصیلان و مدیران با سابقه دانشگاه صنعتی شریف در هسته تصمیم گیری

برخورداری از تیم‌های تخصصی مجرب در حوزه‌های فنی-مهندسی و همچنین مدیریتی و مالی

تجارب گسترده در خصوص راه اندازی و اداره مجموعه‌های دانش بنیان و موسسه‌های فناور

دسترسی به متخصصان و خبرگان حوزه‌های مختلف فنی – مهندسی، مدیریت و اقتصاد به سبب ارتباط نزدیک با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی-پژوهشی

امکان حضور شرکت ها و تیم های کاری به صورت ۲۴ ساعته

∇  دسترسی آسان به ۲ خط مترو (حبیب الهی و شریف) و ۲ بزرگراه شیخ فضل اله و یادگار امام

 

ارتباط با ما