بازدید دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از ساختمان شهید سلیمانی

جناب آقای دکتر کرمی، دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جناب آقای دکتر علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از مرکز نوآوری صوت و تصویر صداوسیما در ساختمان شهید سلیمانی و شتابدهنده های دیگر در روز دهم تیرماه بازدید کردند.

ارتباط با ما