بازدید مشاور فرماندهی کل قوا از ایستگاه نوآوری شریف

 

سردار حسین دهقان وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن بازدید از پروژه های در حال ساخت ایستگاه، با حضور در شرکت های مستقر در مجموعه  از روند فعالیت های آن ها نیز آگاه شد. ایشان ضمن تاکید بر لزوم مشارکت پارک های علم و فناوری در عرصه اقتصادی کشور، پارک های علم و فناوری را دارایسهم مهمی در تغییر اقتصاد از مدل توسعه سخت افزاری به نرم افزاری دانستند.


در پایان مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی خاطرنشان کرد: پارک های علم و فناوری یکی از نهادهای اجتماعی موثر در توسعه فناوری، توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال زایی تخصصی بوده و محیط هایی مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای شرکت های فناور کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشی به شمار می آیند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

ارتباط با ما