بازدید دکتر الیاسی معاون محترم سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ایستگاه

جناب آقای دکتر الیاسی معاون محترم سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای آشنایی با مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌های ایستگاه نوآوری شریف و بازدید از شرکت‌های مستقر در ایستگاه حضور به هم رساندند. با توجه به حمایت‌هایی که معاونت علمی و فناوری از ایستگاه در مدت یکسال گذشته نموده‌اند و حمایتهای معنوی و راهبردی جناب آقای دکتر الیاسی از فعالیتهای اجرایی ایستگاه، روند فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش روی ایستگاه را مورد بحث و بررسی قراردادند. 

جناب دکتر الیاسی با توجه به سرعت و اثربخشی فعالیتهای ایستگاه بر لزوم بالا بردن سطح حمایتها از ایستگاه نوآوری شریف تاکید نمودند. در پایان جلسه ایشان از شرکت‌های مستقر در ایستگاه بازدید به عمل آوردند.

ارتباط با ما