همکاری ایستگاه نوآوری شریف با ایرانسل

لزوم استقرار هولدینگ های بزرگ در اکوسیستم فناوری و توجه به ظرفیت و نقش غیرقابل انکار آن ها در این حوزه، همواره بخشی از اهداف ایستگاه نوآوری شریف بوده است. در همین خصوص، در پی جلسات متعدد و حاصل شدن توافقات نهایی در خصوص استقرار شرکت ایرانسل و اختصاص فضای مورد نیاز به این مجموعه، تفاهم نامه همکاری مابین ایستگاه نوآوری و شرکت ایرانسل به امضا رسید.
امید می‌رود این همکاری نقطه آغازینی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه طرفین در جهت ارائه خدمات فناورانه به شرکت ها و استارتاپ ها باشد.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

ارتباط با ما