رفتن به محتوای اصلی

در اینجا می‌توانید فرصت های شغلی شرکت‌ها و مجموعه‌های مستقر در ایستگاه را مشاهده نمایید و از موقعیت اشتغال در اکوسیستم ایستگاه نوآوری شریف استفاده نمایید.

عنوان شغلی:

شرکت:

مهارت های لازم:

کار مورد نیاز:

امتیازات شغلی:

ساعت کار:

سفرکاری:

تاریخ درج آگهی:

ارسال رزومه از طریق:

عنوان شغلی:

شرکت:

مهارت های لازم:

کار مورد نیاز:

امتیازات شغلی:

ساعت کار:

سفرکاری:

تاریخ درج آگهی:

ارسال رزومه از طریق:

عنوان شغلی:

شرکت:

مهارت های لازم:

کار مورد نیاز:

امتیازات شغلی:

ساعت کار:

سفرکاری:

تاریخ درج آگهی:

ارسال رزومه از طریق:

برگشت به بالا