شرکت های عضو

 

ردیف   نام شرکت حوزه فعالیت
۱ هولدینگ فناوری گلرنگ حوزه سلامت
۲ ایرانسل حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳ راهبر زیست بوم کسب و کار شریف خدمات مالی و اداری
۴ آینده پژوهان ابر زندگی تولید محتوا و نرم افزار
۵ شتابدهنده بهمن شتابدهنده
۶ اسکولیپ فناوری آموزشی
۷ صندوق پژوهش و فناوری کریمه سرمایه گذاری
۸ ویراتک شریف فناوری اطلاعات و ارتباطات
۹ فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۰ سروش رسانه رسانه و فناوری اطلاعات
۱۱ پرسیس ژن دارویی
۱۲ درسا دارو (شتابدهنده توان) دارویی
۱۳ گروه جنگل استودیوی مجازی
۱۴ مرکز نوآوری رسانا شتابدهنده تولید محتوا
۱۵  اکتورکو  دارویی

ارتباط با ما