ماموریت و چشم انداز

بیانیه ماموریت

» ایجاد بستر لازم جهت شکل‌گیری و رشد شرکت‌های نوپا و متوسط در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و بسط اقتصاد مقاومتی، اشتغال مولد و توسعه زیست بوم نوآورانه با بهره‌گیری از شبکه سازی و ارائه خدمات فناورانه

» ماموریت اصلی ما، بسترسازی و تسهیل فرآیندهای توسعه فناوری با رویکرد تامین الزامات اقتصاد مقاومتی است.

» ما می خواهیم به فضل خداوند یاریگر، با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فراهم سازی محیطی سالم، مولد و پویا برای کسب و کارهای دانش بنیان، شاهد رشد و شکوفایی این کسب و کارها باشیم.

» ما برآنیم تا با تمرکز منابع بر پرورش ایده‌های ناب، ارزش بی‎کران نهفته در آن‌ها را استحصال نماییم. ما می‌دانیم که ارزش یک ایده به اشخاص و گروه‌های نخبه ارائه دهنده آن ایده است و در نتیجه شناسایی و توانمندسازی این افراد می‌تواند بسیار موثرتر از ایده‌هایشان باشد.

» ما قصد داریم که از یک سو از طریق ارتباط با حاکمیت و فهم مسائل راهبردی و از سوی دیگر ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان و شبکه سازی هوشمندانه آن‌ها، با ارائه سرویس‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت به فعلیت رسیدن شرکت‌های دانش بنیان و شبکه سازی، به حل مسائل کلان راهبردی ملی اهتمام ورزیم.

چشم انداز

» ایجاد بزرگترین مجتمع نوآوری کشور با الهام از الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت به منظور حل مسائل حیاتی و اساسی کشور

» ایستگاه نوآوری شریف یک مرجع شناسایی و ارزیابی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان است.

ارتباط با ما