ماموریت‌ها و چشم انداز

 

» ایجاد بستر لازم جهت شکل‌گیری و رشد شرکت‌های نوپا و متوسط در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و بسط اقتصاد مقاومتی و اشتغال مولد 

» توسعه زیست بوم نوآورانه با بهره‌گیری از شبکه سازی و ارائه خدمات فناورانه

» ایجاد زیرساخت‌های لازم به صورت محیطی سالم، مولد و پویا برای کسب و کارهای دانش بنیان

» شناسایی و توانمندسازی ایده های نوآورانه

» ارائه سرویس‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت به فعلیت رسیدن شرکت‌های دانش بنیان و شبکه سازی آنها در راستای حل مسائل کلان راهبردی ملی

 

 

» ایجاد بزرگترین مجتمع نوآوری کشور با الهام از الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت به منظور حل مسائل حیاتی و اساسی کشور

» مرجع شدن در شناسایی، ارزیابی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان

 

ارتباط با ما