اتمام ساخت سوله S2

با توجه به برنامه ساخت و سازهای عمرانی ایستگاه و توسعه فضای شرکتی در ایستگاه ساخت سوله S2 از مردادماه سال جاری شروع شده است.

با توجه به برنامه زمانبندی تدوین شده ساخت این سوله تا آذرماه سال جاری به طول خواهد انجامید. در حال حاضر ساخت این سوله توسط مهندس مقدم در دو شیفت کاری در حال پیگیری است. نمایی از ساخت این سوله خدمتتان در شکل طراحی شده ذیل قابل رویت است.

ارتباط با ما