ساخت فاز A به مساحت ۶۱۲۰ مترمربع

در راستای ایجاد فضا و استقرار شرکتهای فناور در ایستگاه نوآوری شریف ساختمانی در ۲ طبقه به مساحت ۶،۱۲۰ مترمربع با مشخصات ذیل در حال ساخته شدن میباشد که تا اوسط بهمن ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

ارتباط با ما