برگزاری رویداد ها

ایستگاه نوآوری شریف با بوجود آوردن بسترها و امکاناتی همچون؛ پارکینگ، کافه رستوران، زمین چمن مصنوعی و اتاق جلسات مختلف به برگزاری هرچه بهتر رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری شرکتهای مستقر در ایستگاه و دیگر مجموعه‌های فعال فناور در کشور جهت بالا بردن توان و ظرفیت علمی کشور عزیزمان گام بردارد.

افق های پیش روی ما گسترش این رویدادها در جهت توانمندسازی شرکت‌های مستقر و اکو سیستم فناوری است امید است با مشارکت دیگر مجموعه های توانمند برگزار کننده رویدادها بتوانیم بالندگی و پویایی بدنه دانش محور کشور را شاهد باشیم.

ارتباط با ما