مشاوره و شراکت در تامین سرمایه

تامین سرمایه و سرمایه گذار

ایستگاه نوآوری شریف با داشتن شبکه ای از بازیگران متنوع در حوزه تامین سرمایه و با بکارگیری ارتباطات گسترده‏‌ای که در حوزه‌های فناوری کشور دارد توانسته است به عنوان مشاوری متخصص برای تامین سرمایه شرکت‌ها و پروژه‌ها به ایفای نقش بپردازد. با توجه به حضور بیش از یک دهه فعالیت در حوزه تامین و جذب سرمایه و مبادرت به طراحی سازوکارهای تامین مالی متنوع برای شرکت‌ها توانسته است نقش موثری در رشد و توسعه شرکت‌های فناورمحور ایفا نماید. از جمله خدماتی که در این راستا به شرکت‌ها ارائه می‌گردد به شرح ذیل است:

تدوین و بازنگری مدلهای مالی، طرحهای تجاری و گزارشهای توجیهی

بررسی و ارزیابی روش‌های مختلف تامین مالی

طراحی و پیشنهاد ساختار سرمایه بهینه

مشاوره و همکاری در انعقاد قراردادهای تامین مالی

مشاوره و همکاری در تدوین قراردادهای مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

مشاوره و همکاری در تامین و ارائه پیش نیازهای مورد درخواست تامین کنندگان مالی

ارتباط با ما