........ ......... ........ ........
رفتن به محتوای اصلی
بازدید اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک از ایستگاه

بازدید اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک از ایستگاه

روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹ اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک از ایستگاه نوآوری شریف، بازدید کردند.

درپی بازدید و حضور حمیدرضا مهدی نیا رئیس هیئت مدیره و علی جودکی دبیرکل اتاق بازرگانی به همراه اعضای اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی در ایستگاه نوآوری شریف از شرکت‌های طوبی، ابر زندگی، توانا و واحدهای مختلف این مرکز نوآوری بازدید به‌عمل آوردند.

برگشت به بالا